22. feb / NAF Øvingsbaner / 4.550 kr

5. mars / Førerkortsentralen / 750 kr

Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring gjennomføres i regi av Førerkortsentralen i Bergen.