22. jan / / 750 kr

15. feb / Trafikksikkerhetshallen / 1.700 kr

Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring gjennomføres i regi av Førerkortsentralen i Bergen.