21. aug / Trafikksikkerhetshallen / 1.700 kr

23. aug / / 4.550 kr

3. sept / / 1.700 kr

Trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkekjøring gjennomføres i regi av Førerkortsentralen i Bergen.