Førerkortklassene BE/B96

Øvelseskjøring og opplæring i klassene BE og B96 krever at du innehar førerrett for klasse B. Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn1: Trafikalt grunnkurs
Blir dekket gjennom opplæring for førerrett i klasse B.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen og henger rent kjøreteknisk, samt forstå behovet for lastsikring og sikkerhetskontroll.

 • Ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med henger.
 • Grunnleggende kunnskap om lastsikring.
 • Kople til og fra hengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
 • Kunne vurdere plassbehov
 • Kunne rygge rett bakover og i sving. Kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal opplæring
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk.

 • Skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting.
 • Kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng.
 • Kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.
 • Kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø som gir god samhandling med andre.
 • Kunne kjøre økonomisk og miljøvennlig.

Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 3 undervisningstimer.

 • Planlegge kjøreruten
 • Forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø
 • Utvikle egen kjørekompetanse.
 • Vurdere egen dyktighet.

Kurs i sikring og merking av last
Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

 • Vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og store konsekvenser
 • Kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy.
 • Gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring.
 • Gjøre rede for spesielle faremomenter ved last som er feilplassert.
 • Øve på sikring av ulik type last.

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken.

Førerrett for klasse B96 blir utstedt ved fullført obligatorisk opplæring uten å gjennomføre en praktisk førerprøve. Kode 96 gir derimot en begrensning i førerkortet, da man har bare lov til å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opp til 4250 kg.

Klasse BE blir utsted ved fullført obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Ved å inneha førerrett for klasse BE har man lov til å kjøre bil og henger med en tillatt totalvekt opp til 7000 kg. Klasse B96 kan utvides til klasse BE ved å gjennomføre en praktisk førerprøve hos Statens Vegvesen.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss på 926 47 621, eller send oss en epost.

Hos TOTAL Trafikkopplæring kjøper du deg god trafikal opplæring.