Forbikjøring

Etter å ha lest en artikkel i Aftenposten fra 2016, må vi skrive noe om «Forbikjøring»

Statistikken sier at møteulykker ifm forbikjøring er lav. Derimot er disse møteulykkene ofte av alvorlig karakter.

Før en forbikjøring MÅ du vurdere behovet, risikoen og lovligheten. 
Har jeg BEHOV for å dra forbi, om jeg skal svinge av like her borte? Er det helt krise om jeg må ligge litt under er par hundre meter til? Mulig den traktoren skal snart svinge av? Dette er bare noen eksempler. Her er det mange scenarioer.

Hvor stor er RISIKOEN med denne siktstrekningen? Hvor lang tid vil jeg bruke forbi? Kommer det kryssende trafikk? Har føreren foran meg oppdaget meg? Her er det mange risikovurderinger bilføreren må gjøre.

Så må LOVLIGHETEN vurderes. Trafikkreglene har en egen paragraf for forbikjøring. Paragraf 12

Når dette er sagt må det også påpekes at man skal ikke hindre og forstyrre annen trafikk. Blir du innhentet bør du slippe forbi den bakenforkjørende. Dette for å unngå å skape farlige forbikjøringer.

«En forbikjøring må være en gjennomtenkt handling, ikke en impulsiv handling»

Referanser:
https://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§12