Førerkort for tilhenger

Har du lov å kjøre med tilhenger?

Det første du må gjøre er å se hvilken førerkortklasse du har.

Klasse B har en grense på totalvekt 3500 kg, med unntak om tilhengenren har en totalvekt på 750 kg eller mindre. Da kan man maks være 4250 kg

Klasse B96 har en grense på 4250 kg totalvekt.

Klasse BE har en grense på 7000 kg totalvekt.

Totalvekten finner du ved å se i vognkortet til bil og henger og legge dem sammen. 

Når du har funnet den er det viktig å se hvilken begrensninger bilen du skal trekke med har. Har du en henger med totalvekt på 2000 kg og en bil med maks hengervekt 1800 kg kan du ikke fylle denne henger maks opp.

Her er det viktig å gjøre tingene riktig slik at du unngår at bilen blir lastet feil, som påvirker kjøreegenskapene. Du kan også få økonomiske straffereaksjoner fra Politi ved å kjøre med feil førerkort.

Vi anbefaler å bruke tilhengerappen fra Statens Vegvesen. Den er et veldig bra hjelpemiddel.