Hovedregel for feltvalg

Vi oppdager ofte at mange bilister velger å plassere seg i venstre felt på en flerfeltsvei. Dette fører til at de sperrer øvrig trafikk. 
Hovedregelen er å bruke høyre felt!

Det er trafikkreglene helt klare på.

Trafikkregel paragraf 5-1 lyder: «Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre»

Vår oppfordring er å følge med på skilting og oppmerking slik at du ikke blir liggende å forstyrre øvrig trafikk.