Kontroll av kulekopling.

Dette må du sjekke!

Når du kopler tilhengeren til bilen må du kontrollere at indikatoren viser at tilhengeren er koplet riktig. Da er det viktig å vite hva disse symbolene betyr.


+ merket betyr at koplingen er trygg, og kan kjøres med. Det må allikavel taes tak i draget og løfte det for å kontrollere at det henger fast.

– merket betyr at koplingen ikke er trygg. Nå kulekoplingen blir slitt, vil indikatoren flytte seg mot minus merket. Kulekoplingen MÅ skiftes før indikatoren kommer inn på rødt felt.

x merket indikerer at kolplingen ikke er tilkoplet. 

Avtagbart hengerfeste.

Har du avtagbart hengerfeste er det viktig å kontrollere at også der at koplingen er sikker.

Grønt merket skal indikere ok,

og rødt merke indikerer ikke tilkoplet.

Tilhengerens Bremser!

Husk alltid å kontrollere bremser på tilhengeren.

Når påløpsbremsen har beveget seg 2/3 skal det være full brems på tilhengeren. Her er det viktig at alt er justert riktig.

Håndbremsen på hengeren skal klare å holde bilen igjen når du forsiktig prøver å kjøre framover med håndbremsen på.