Hovedregel for feltvalg

TOTAL Trafikkskole AS

Hovedregel for feltvalg

Vi oppdager ofte at mange bilister velger å plassere seg i venstre felt på en flerfeltsvei, og bli liggende der å sperre øvrig trafikk. 
Hovedregelen er å bruke høyre felt!

Det er trafikkreglene helt klare på.

Trafikkregel paragraf 5-1 lyder: «Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre»

Vår oppfordring er å følge med på skilting og oppmerking slik at du ikke blir liggende å forstyrre øvrig trafikk.

Flere nyheter

TABSgo i undervisningen.

Les mer

Lang ventetid på førerprøver

Les mer

Oppmøtesteder

Les mer

Elev-App

Les mer

Tilbudspakke

Les mer

Kontroll av kulekopling.

Les mer

Sikkerhetskontroll av bilen!

Les mer

Delbetaling av trafikkopplæring!

Les mer

Førerkort for tilhenger

Les mer

Bruk av blinklys

Les mer

Fartsøkningsfelt

Les mer

Forbikjøring

Les mer

Blindsoner

Les mer

Ledsagerkurs

Les mer

Din Trafikkskole i Bergen

Les mer

Vis alle
Messenger