TOTAL Trafikkskole AS - din trafikkskole i Bergen og på Sotra

Sikkerhetskontroll av bilen!

TOTAL Trafikkskole

Sikkerhetskontroll av bilen!

Er sikkerhetskontroll av bilen noe man bare gjør på førerprøven? Nei det har en viktig betydning av om man kan vurdere om bilen er i forskriftsmessig eller forsvarlig stand. 
Vi viser her et utdrag fra læreplanen for førerkortklasse B.


"Med aktuell sikkerhetskontroll menes at eleven skal kunne utføre sikkerhetskontroller som det er aktuelt for bilføreren å gjøre ut fra det ansvaret føreren er pålagt i regelverket. Kandidaten må kunne kontrollere om et forhold er i orden eller ikke, og kunne si noe om årsaken til, eller konsekvensen av, en feil. Et eksempel kan være å avgjøre om bilen har riktige dekk i forhold til vognkortet, å kontrollere dekkene for skader, om mønsterdybden er tilstrekkelig, om luftrykket er riktig, kommentere slitasjen og årsaker til denne. Målet gir ikke grunnlag for å kreve omfattende kunnskap om dekktyper og dekkmerking som det ikke er rimelig at føreren vanligvis har. Det er viktig å bruke instruksjonsboka for bilen, bl.a. for å være sikker på hvordan en kontrollerer funksjonen på for eksempel kollisjonspute, ABS-bremser og andre førerstøttesystemer, og hvordan en skal handle ved varsel om feil ved slikt sikkerhetsutstyr. ”Driftssikkerhet” bør først og fremst omfatte kontroll av motorolje og drivstoff. Mangel på olje og drivstoff vil kunne føre til ufrivillig stans på steder der det er farlig, for eksempel i tunneler."

Total Trafikkskole As holder egne kurs i sikkerhetskontroll, finn ditt kurs i bookingkalenderen og meld deg på.

Flere nyheter

Ofte stilte spørsmål!

Les mer

Tilhengerlappen

Les mer

TOTAL Trafikkskole offers English language driving instructions.

Les mer

Kontroll av bremser.

Les mer

Elev-App

Les mer

Hovedregel for feltvalg

Les mer

Bruk av blinklys

Les mer

Fartsøkningsfelt

Les mer

Forbikjøring

Les mer

Blindsoner

Les mer

Ledsagerkurs

Les mer

Kontroll av kulekopling.

Les mer

TABSgo i undervisningen.

Les mer

Din Trafikkskole i Bergen

Les mer

Vis alle
Messenger