Sikkerhetskontroll av bilen!

Er sikkerhetskontroll av bilen noe man bare gjør på førerprøven? Nei det har en viktig betydning av om man kan vurdere om bilen er i forskriftsmessig eller forsvarlig stand. 
Vi viser her et utdrag fra læreplanen for førerkortklasse B.


«Med aktuell sikkerhetskontroll menes at eleven skal kunne utføre sikkerhetskontroller som det er aktuelt for bilføreren å gjøre ut fra det ansvaret føreren er pålagt i regelverket. Kandidaten må kunne kontrollere om et forhold er i orden eller ikke, og kunne si noe om årsaken til, eller konsekvensen av, en feil. Et eksempel kan være å avgjøre om bilen har riktige dekk i forhold til vognkortet, å kontrollere dekkene for skader, om mønsterdybden er tilstrekkelig, om luftrykket er riktig, kommentere slitasjen og årsaker til denne. Målet gir ikke grunnlag for å kreve omfattende kunnskap om dekktyper og dekkmerking som det ikke er rimelig at føreren vanligvis har. Det er viktig å bruke instruksjonsboka for bilen, bl.a. for å være sikker på hvordan en kontrollerer funksjonen på for eksempel kollisjonspute, ABS-bremser og andre førerstøttesystemer, og hvordan en skal handle ved varsel om feil ved slikt sikkerhetsutstyr. ”Driftssikkerhet” bør først og fremst omfatte kontroll av motorolje og drivstoff. Mangel på olje og drivstoff vil kunne føre til ufrivillig stans på steder der det er farlig, for eksempel i tunneler.»

Total Trafikkskole As holder egne kurs i sikkerhetskontroll, finn ditt kurs i bookingkalenderen og meld deg på.